De elektrotechnische installatie is de belangrijkste installatie in een woning of bedrijfsgebouw. En goede, betrouwbare en zeker een veilige installatie is dan van groot belang.

Vanaf het ontwerp tot aan de oplevering van de installatie houdt ETB Veldhuis rekening met deze punten. Na oplevering is goed onderhoud eens zo belangrijk voor een betrouwbare en veilige installatie. Daarom verricht ETB Veldhuis ook onderhoudswerkzaamheden aan uw elektrotechnische installatie, deze werkzaamheden kunnen in vele gevallen toekomstige storingen of gebreken voorkomen.

Of het nu gaat om een verbouwing van een keuken of het installeren van een complete installatie in een nieuwe woning of bedrijfsgebouw, ETB Veldhuis zorgt er voor dat er een optimale installatie wordt geïnstalleerd naar de wensen van de opdrachtgever.
bel 0481 798515 voor een vrijblijvende afspraak